:
เทศบาลตำบลท่าสัก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 055 - 496009 โทรสาร 055 - 496406 อีเมล์. saraban@thasak.go.th

ชื่อ: โครงการ “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 90 ล้านต้น

5 ส.ค. 2565

รายละเอียด:

นายสุรศักดิ์ วงศ์ตั้ง นายอำเภอพิชัยและภริยา เดินทางมาร่วมทำบุญตักบาตร ณ วัดภักดีราฎร์บูรณาราม พร้อมด้วยกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ตำบลท่าสัก และนายกเทศมนตรีตำบลท่าสัก หัวหน้าส่วนราชการและพนักงานเทศบาลตำบลท่าสัก ร่วมกันปลูกต้นไม้สานต่อโครงการ “รวมใจท้องถิ่น ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 90 ล้านต้น และเป็นการบูรณาการการทำงานร่วมกัน ระหว่างส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ปกครองท้องที่ เพื่อรักษาสมดุลของสิ่งแวดล้อม พลิกฟื้นปฐพีให้ร่มเย็น เทศบาลตำบลท่าสัก

รูปภาพ/ไฟล์เอกสาร