:
เทศบาลตำบลท่าสัก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 055 - 496009 โทรสาร 055 - 496406 อีเมล์. saraban@thasak.go.th

ติดต่อเรา

 
 
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสัก
เลขที่ 9/9 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53220
โทรศัพท์ : 055 - 496009
โทรสาร (FAX) : 055 - 496406
E-mail : saraban@thasak.go.th   , tb.thasak@gmail.com 
Website : www.thasak.go.th  
Socail Network : Faceboook : เทศบาลตำบล ท่าสัก

เบอร์ติดต่อภายใน 055 - 496009

สำนักปลัดเทศบาล ต่อ 12
กองคลัง ต่อ 20
กองช่าง ต่อ 17
กองการศึกษา ต่อ 13
กองสวัสดิการและสังคม ต่อ 14

 

แผนที่สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสัก

 ช่องทางรับฟังความคิดเห็น