:
เทศบาลตำบลท่าสัก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 055 - 496009 โทรสาร 055 - 496406 อีเมล์. saraban@thasak.go.th

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน

เทศบาลตำบลท่าสัก ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ อยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างมีลักษณะ เป็นที่ราบและมีแม่น้ำน่านไหลผ่านกลางเมือง ห่างจากตัวเมืองอำเภอพิชัยประมาณ 19 กิโลเมตร ห่างจากตัวเมืองจังหวัดอุตรดิตถ์ประมาณ 28 กิโลเมตร และห่างจากรุงเทพมหานคร เป็นระยะทาง ประมาณ 466 กิโลเมตร ประชากร


                มีอาณาเขตติดต่อดังนี้

     ทิศเหนือ       จดบ้านท่าสัก   หมู่ 1 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย 
     ทิศใต้        จดบ้านเต่าไห   หมู่ 3 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย 
     ทิศตะวันออก     จดบ้านเต่าไหเหนือ หมู่ 2 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย 
     ทิศตะวันตก     จดบ้านท่าสัก    หมู่ 1 ตำบลท่าสัก  อำเภอพิชัย 


สถิติการเข้าชมเริ่มวันที่ วันนี้ เมื่อวานนี้ เดือนนี้ เดือนก่อน ปีนี้ ปีก่อน ทั้งหมด ไอพี ของคุณ
8 เม.ย. 2565 4 77 77 3,151 7,611 9,333 16,944 34.229.131.158