หน้าหลัก
 
   
   
   
   
   
   
   
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 
 
     
     
4 ต.ค. 64
21 เม.ย. 64
15 ก.พ. 64
15 ธ.ค. 63
20 เม.ย. 63
20 เม.ย. 63
11 ต.ค. 62
17 ม.ค. 62
2 ต.ค. 61
2 ต.ค. 61
21 ก.ย. 61
28 ส.ค. 61
16 ส.ค. 61
9 ส.ค. 61
24 ก.ค. 61
17 ก.ค. 61
12 มิ.ย. 61
7 พ.ค. 61
7 พ.ค. 61
30 มี.ค. 61
2 ก.พ.. 61
3 ม.ค. 61
14 ธ.ค.. 60
30 พ.ย. 60
8 ธ.ค.. 60
12 ต.ค.. 60
12 ต.ค.. 60
5 ต.ค.. 60
28 ก.ย. 60
25 ก.ย. 60
14 ก.ย. 60
17 ส.ค. 60
31 ก.ค. 60
11 ก.ค. 60
6 มิ.ย. 60
5 มิ.ย. 60
3 พ.ค. 60
1 พ.ค. 60
21 ก.พ. 60
23 ม.ค. 60
10 ม.ค. 60
13 ธ.ค. 59
27 ต.ค. 59
27 ต.ค. 59
7 ก.ย. 59
2 ก.ย. 59
2 ก.ย. 59
23 ส.ค. 59
23 ส.ค. 59
23 ส.ค. 59
4 ส.ค. 59
21 ก.ค. 59
24 มิ.ย. 59
18 เม.ย.59
5 เม.ย. 59
31 มี.ค. 59
11 มี.ค. 59
9 มี.ค. 59
9 พ.ย. 58
9 พ.ย. 58
26 ต.ค. 58
 
 
8 ต.ค. 58
8 ต.ค 58
     
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสัก 9/9 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53220
โทรศัพท์ 055 - 496009 โทรสาร 055 - 496406 E-mail : tb.thasak@gmail.com