หน้าหลัก
 
   
   
   
   
   
   
   
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 
 
     
     
15 มิ.ย. 63  
15 มิ.ย. 63  
27 พ.ค. 63  
25 มี.ค. 63  
21 ก.พ. 63  
13 ก.พ. 63  
22 ต.ค 62  
8 พ.ค. 62  
29 ม.ค 62  
24 ม.ค. 62  
28 พ.ย 61  
19 พ.ย. 61  
8 ต.ค 61  
1 ต.ค. 61  
1 ต.ค 61  
29 ม.ค. 61  
26 ม.ค 61  
26 ม.ค. 61  
26 ม.ค 61  
18 ม.ค. 61  
26 ธ.ค 60  
26 ธ.ค. 60  
27 ต.ค 60  
2 ต.ค. 60  
2 ต.ค 60  
2 ต.ค. 60  
2 ต.ค 60  
2 ต.ค. 60  
2 ต.ค 60  
2 ต.ค. 60  
2 ต.ค 60  
11 ก.ย. 60  
ประชาสัมพันธ์การให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายชุมชน WIFI ให้แก่ประชาชนภายในเขตเทศบาล โดยสัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2560 จึงของดการ กระจายสัญญาณ WIFI ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
20 ก.พ. 60  
17 ต.ค. 59  
17 ต.ค 59  
17 ต.ค. 59  
17 ต.ค 59  
14 ก.ย. 59  
1 ก.ย. 59  
17 ส.ค. 59  
17 ส.ค. 59  
12 ก.ค. 59  
4 พ.ค. 59  
2 พ.ค. 59  
12 เม.ย. 59  
11 ก.พ. 59  
2 ธ.ค. 58  
2 ธ.ค. 58  
16 พ.ย. 58  
16 พ.ย. 58  
13 พ.ย. 58  
12 พ.ย. 58  
19 ต.ค.58  
ประกาศแก้ไขการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงสนผู้ปฏิบัติ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารของเทศบาลตำบลท่าสัก (ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ) (นักบริหารงานทั่วไป 6)
2 ต.ค. 58  
1 ต.ค. 58  
1 ต.ค. 58  
1 ต.ค. 58  
1 ต.ค. 58  
1 ต.ค. 58  
1 ต.ค. 58  
30 ก.ย. 58  
1 ก.ย. 58
17 ส.ค. 58
14 ส.ค. 58
1 ก.ค.58
2 มิ.ย. 58
29 พ.ค.58
27 พ.ค. 58
15 พ.ค.58  
11พ.ค. 58  
1 เม.ย. 58  
23 มี.ค. 58  
 
   
   
   
11 ก.พ. 57  
31 ก.ค. 56  
   
   
     
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสัก 9/9 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53220
โทรศัพท์ 055 - 496009 โทรสาร 055 - 496406 E-mail : tb.thasak@gmail.com