หน้าหลัก
 
   
   
   
   
   
   
   
 
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
 
     
     
   
   
   
   
   
   
   
   
     
 
 
     
     
21 พ.ค. 64  
29 ม.ค. 64  
29 ม.ค. 64  
15 มิ.ย. 63  
15 มิ.ย. 63  
27 พ.ค. 63  
25 มี.ค. 63  
21 ก.พ. 63  
13 ก.พ. 63  
22 ต.ค 62  
8 พ.ค. 62  
29 ม.ค 62  
24 ม.ค. 62  
28 พ.ย 61  
19 พ.ย. 61  
8 ต.ค 61  
1 ต.ค. 61  
1 ต.ค 61  
29 ม.ค. 61  
26 ม.ค 61  
26 ม.ค. 61  
26 ม.ค 61  
18 ม.ค. 61  
26 ธ.ค 60  
26 ธ.ค. 60  
27 ต.ค 60  
2 ต.ค. 60  
2 ต.ค 60  
2 ต.ค. 60  
2 ต.ค 60  
2 ต.ค. 60  
2 ต.ค 60  
2 ต.ค. 60  
2 ต.ค 60  
11 ก.ย. 60  
ประชาสัมพันธ์การให้บริการอินเตอร์เน็ตไร้สายชุมชน WIFI ให้แก่ประชาชนภายในเขตเทศบาล โดยสัญญาดังกล่าวจะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2560 จึงของดการ กระจายสัญญาณ WIFI ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 เป็นต้นไป จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
20 ก.พ. 60  
17 ต.ค. 59  
17 ต.ค 59  
17 ต.ค. 59  
17 ต.ค 59  
14 ก.ย. 59  
1 ก.ย. 59  
17 ส.ค. 59  
17 ส.ค. 59  
12 ก.ค. 59  
4 พ.ค. 59  
2 พ.ค. 59  
12 เม.ย. 59  
11 ก.พ. 59  
2 ธ.ค. 58  
2 ธ.ค. 58  
16 พ.ย. 58  
16 พ.ย. 58  
13 พ.ย. 58  
12 พ.ย. 58  
19 ต.ค.58  
ประกาศแก้ไขการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงสนผู้ปฏิบัติ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในสายงานผู้บริหารของเทศบาลตำบลท่าสัก (ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ) (นักบริหารงานทั่วไป 6)
2 ต.ค. 58  
1 ต.ค. 58  
1 ต.ค. 58  
1 ต.ค. 58  
1 ต.ค. 58  
1 ต.ค. 58  
1 ต.ค. 58  
30 ก.ย. 58  
1 ก.ย. 58
17 ส.ค. 58
14 ส.ค. 58
1 ก.ค.58
2 มิ.ย. 58
29 พ.ค.58
27 พ.ค. 58
15 พ.ค.58  
11พ.ค. 58  
1 เม.ย. 58  
23 มี.ค. 58  
 
   
   
   
11 ก.พ. 57  
31 ก.ค. 56  
   
   
     
สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสัก 9/9 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิตถ์ 53220
โทรศัพท์ 055 - 496009 โทรสาร 055 - 496406 E-mail : tb.thasak@gmail.com