:
เทศบาลตำบลท่าสัก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 055 - 496009 โทรสาร 055 - 496406 อีเมล์. saraban@thasak.go.th

ชื่อ: ประกาศร่างเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนเดิมเสริมผิวพาราแอสฟัสท์ติกคอนกรีตสายทางถนนแก้วดำริ ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 935 เมตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรนิกส์(e-bidding)

วันที่ลงประกาศ: 3 ส.ค. 2565

รายละเอียด:


file

news_9_2022_9_24_802824.pdf