:
เทศบาลตำบลท่าสัก ยินดีให้บริการ โทรศัพท์ 055 - 496009 โทรสาร 055 - 496406 อีเมล์. saraban@thasak.go.th

ชื่อ: ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ ถึง ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๔)

วันที่ลงประกาศ: 4 ก.พ. 2564

รายละเอียด: .


file